IBFT gezinstherapie

protocol voor therapeuten

IBFT gezinstherapie: protocol voor therapeuten

IBFT wordt beschreven in het boek ‘IBFT: gezinstherapie in 8 sessies’ van psychologen Pieternel Dijkstra, Filippina van der Heide en Aerjen Tamminga. Dit boek verschijnt in september 2021. In het boek wordt een protocol voor 8 sessies gezinstherapie beschreven waarin therapeut met clienten 4 thema’s doorloopt (zie tabel). Het boek bevat per sessie een duidelijke uitleg, te nemen stappen, en huiswerkopdrachten.

Overzicht van de sessies van het IBFT-protocol

Sessie Thema
1 en 2 Acceptatie
3 en 4 Tolerantie
5 en 6 Verbeteren van de communicatie
7 en 8 Problemen oplossen

Gratis te downloaden

De bijlagen bij het boek, met daarin verschillende stappenplannen, oefenformulieren en opdrachten zullen vanaf september 2021 hieronder gratis te downloaden zijn. Naar verwachting zal dat gaan om de volgende bijlagen.

Inhoud boek

Bijlage 1. Overzicht van de IBFT-sessies en hun onderdelen.
Bijlage 2: Leidraad voor de intake
Bijlage 3. De 3 huizen-methode
Bijlage 4: Formulier voor de vervulling van behoeftes en alternatieven daarvoor
Bijlage 5: Formulier ‘Zelfzorg bij grensoverschrijdend gedrag en pijnlijke communicatie’
Bijlage 6: Communicatieregels opstellen
Bijlage 7: Problemen in de communicatie
Bijlage 8: Jezelf verwoorden met de XYZ-formule
Bijlage 9: Goed luisteren met de LSI-formule
Bijlage 10: Scoreformulier voor- en nadelen
Bijlage 11: Formulier voor een actieplan.
Bijlage 12: Evaluatieformulier voor het actieplan.
Bijlage 13: Toekomstplan
Bijlage 14: Gezinsbarometer
Bijlage 15a: Session rating scale – gezinsleden vanaf 12 jaar
Bijlage 15b: Session rating scale – gezinsleden jonger dan 12 jaar