IBCT relatietherapie

Werkboek voor cliënten

IBCT relatietherapie: werkboek voor clienten

Het ‘Werkboek IBCT relatietherapie: 44 oefeningen voor een betere relatie’ helpt stellen om thuis iets aan hun relatie te doen. Het werkboek dient ter ondersteuning van relatietherapie en is gebaseerd op het gedachtengoed achter de Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT).

Bestel nu

Gratis te downloaden

Een document met daarin een overzicht van alle oefeningen uit het werkboek en hoe je die als therapeut kan inzetten is hieronder gratis te downloaden.

Na achterlaten van e-mail ontvangt je gratis, het boek!

Achtergronden van het boek

In het werkboek komen de 5 belangrijke thema’s uit IBCT voorbij: acceptatie, tolerantie, de uitwisseling van positief gedrag, beter communiceren en problemen oplossen. Over elk thema krijgen cliënten informatie, en bij elk thema worden oefeningen gegeven. Deze oefeningen kan een relatietherapeut inzetten tijdens de sessie met cliënten en/of hij kan ze het stel meegeven voor thuis. Veel oefeningen kunnen ook ingezet worden bij individuele cliënten die problemen in hun relaties ervaren.

Toegevoegde waarde

Het werkboek bevat veel meer oefeningen dan het behandelprotocol voor de therapeut (‘IBCT relatietherapie: Behandelprotocol in 10 sessies’). Bovendien staan in het werkboek 11 unieke afbeeldingen die tijdens de sessies of thuis gebruikt kunnen worden als metaforen voor de communicatiepatronen waarin stellen gevangen kunnen zitten. Ook deze afbeeldingen staan niet in het behandelprotocol zelf. Kortom, voor zowel therapeuten als cliënten heeft het werkboek echt toegevoegde waarde. In het werkboek kunnen cliënten bovendien belangrijke inzichten die ze opdoen in de relatietherapie opschrijven. Dat maakt het makkelijk om later terug te kijken op wat de therapie hen heeft gebracht.

NB. Ook relatietherapeuten die niet volgens het gedachtengoed van IBCT werken kunnen veel hebben aan dit werkboek.