IBCT relatietherapie

Protocol voor therapeuten

IBCT relatietherapie: protocol voor therapeuten

IBCT wordt beschreven in het boek IBCT-relatietherapie: behandelprotocol in 10 sessies van psychologen Pieternel Dijkstra en Aerjen Tamminga. In het boek wordt een protocol voor 10 sessies relatietherapie beschreven waarin therapeut met clienten 5 thema’s doorloopt (zie tabel hiernaast). Het boek bevat per sessie een duidelijke uitleg, te nemen stappen, en huiswerkopdrachten.

Bestel nu

Gratis te downloaden

Een document met daarin de bijlagen bij het boek, met daarin verschillende stappenplannen, oefenformulieren en opdrachten is hieronder gratis te downloaden.

Na achterlaten van je e-mail ontvangt je gratis de bijlagen bij het boek!

Achtergronden van het boek

IBCT is ontwikkeld in de jaren 90 van de vorige eeuw, door de Amerikaanse psychologen Neil Jacobsen en Andrew Christensen. In 1998 schreven ze hierover het boek: 

“Acceptance and change in couple therapy: Atherapist’s guide to transforming relationships”.

In de jaren ’90 tot nu is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar IBCT en de effecten ervan. IBCT is zelfs, wereldwijd, een van de best onderzochte vormen van relatietherapie. Deze onderzoeken tonen aan dat IBCT de relatietevredenheid verhoogt, relatieproblemen doet afnemen, en partners helpt om beter met elkaar te communiceren. De verbetering van de relatie gaat vaak nog jarenlang door, lang nadat IBCT-relatietherapie is beeindigd. In Nederland is IBCT nog niet zo bekend, alhoewel er in Nederland wel al mee wordt gewerkt. Dit kan komen doordat het werk van Christensen en Andersen nooit is vertaald in het Nederlands. Met het boek IBCT-relatietherapie: behandelprotocol in 10 sessies komt hier nu verandering in. Het Nederlandse boek is niet zomaar een vertaling van het Amerikaanse boek. Het is toegeschreven naar de Nederlandse situatie in de hulpverlening en samenleving van nu. Daarnaast is het Nederlandse protocol veel korter dan het Amerikaanse (geen 24 maar 10 sessies). Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ook verkorte versies van IBCT effectief zijn. Tussen de Nederlandse auteurs en Andrew Christensen is bovendien verschillende keren contact geweest om meningen en visies uit te wisselen. Dit heeft uitgemond in een voorwoord van Andrew Christensen in het Nederlandse boek.