Hoe:Op locatie
Plekken:0/15
Prijs:€ Op aanvraag

De opleiding Gezinstherapie gebaseerd op de tweede en derde generatie cognitieve gedragstherapie is bedoeld voor teams van HBO en WO-opgeleid hulpverleners die willen leren hoe je gezinnen met problemen kan begeleiden aan de hand van technieken uit de tweede en derde generatie cognitieve gedragstherapie. Het doel is om naast het aanpakken van de concrete problemen waar het gezin mee kampt te komen tot betere gezinsrelaties en een gezondere manier van met elkaar omgaan. De opleiding is gestructureerd aan de hand van 2 stappen en 4 thema’s die je als hulpverlener met het gezin doorloopt (zie pagina Gezinstherapie). Dat geeft de hulpverlening een duidelijke structuur en leidraad.

Stap Thema
1 Acceptatie
Tolerantie
2 Verbeteren van de communicatie
Samen problemen oplossen

Duur en inhoud:
In 4 lesdagen en een terugkomdag leer je als team welke concrete technieken en oefeningen je in kan zetten om invulling te geven aan deze thema’s. Daarnaast kan intervisie en supervisie ook deel uitmaken van de opleiding. Daarbij help je als hulpverlener gezinsleden om elkaar beter te begrijpen, negatieve communicatiepatronen los te laten, open en constructief te praten over gevoelens, wensen en grenzen, samen te werken aan het oplossen van problemen en, waar nodig, oud zeer bespreken en vergeven.
De opleiding zit vol met concrete, evidence-based handvatten die je kan gebruiken om de sessies zelf en het huiswerk voor het gezin vorm te geven. Daarnaast wordt in de opleiding aandacht besteed aan een goede intake en het opstellen van hulpverleningsdoelen voor alle gezinsleden.

In-company:
Deze opleiding wordt aangeboden als een in-company opleiding die zowel op locatie als via Zoom kan plaatsvinden. Heb je een team collega’s dat deze opleiding wil volgen, of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de IBT-Academie via info@ibt-academie.nl of bel met 06-39861166. Data, locatie en kosten worden in onderling overleg bepaald. Accreditatie voor een beroepsvereniging kan op maat worden aangevraagd. Eerder is de opleiding, als in-company voor een organisatie in de jeugdhulpverlening, al geaccrediteerd door het SKJ.

Docenten:

De docenten die deze opleiding verzorgen zijn dr. Pieternel Dijkstra en MSc Filippina van der Heide. Zij vullen elkaar mooi aan in termen van wijsheid en competenties. Hieronder vind je meer informatie over dit duo.

FilippinaFilippina van der Heide: “Ik ben mijn carrière begonnen als cum laude afgestudeerde verpleegkundige (1980) en ben me altijd blijven ontwikkelen. Ik heb diverse opleiding met goed gevolg afgerond. (Pedagogiek MO-A, Maatschappelijk Werk, Counselor, Mediaton, Hoger Management, GGZ-agoog, en diverse Vaktherapeutische opleidingen). Sinds de studie Psychologie Bachelor (2009) ben ik me meer gaan verdiepen in de wetenschap van gedrag en psychiatrie. Na het behalen van mijn Master Toegepaste Psychologie (2020) mag ik de titel Master of Science dragen. Door deze kennis lukt het me om wetenschappelijke onderzoeken te kunnen vertalen voor de mensen op de werkvloer. Kennis delen en ingewikkelde materie uit leggen, waardoor de kennis daadwerkelijk toegepast kan worden, inspireert mij omdat ik zie dat het voor anderen iets toevoegt aan hun kijk op of hun manier van werken. Daarnaast heb ik zorgorganisaties geholpen bij de opzet en uitvoering van een polikliniek GGZ en heb oudercursussen ontwikkelt en daar uitvoering aan gegeven. Nog altijd bied ik coaching aan zorgondernemers en geef op verzoek workshops, trainingen en lezingen aan teams of organisaties en ben regelmatig gastdocent bij onderwijsinstellingen. Mijn passie ligt bij het helpen van mensen en mensen in hun eigen kracht zetten. Ondernemen zit in mijn genen en dit heeft geleidt tot het opzetten van een eigen zorginstelling. Sinds 2000 ben ik zorgondernemer in de JeugdGGZ. Als zorgondernemer ben ik voortdurend bezig met het ontwikkelen van passende zorg voor jeugdigen en hun gezinnen. Met mijn team (www.syzorgt.nl ) hebben we een aantal mooie interventies ontwikkeld. We zijn werkzaam in de provincies Friesland, Overijssel en Drenthe”.

Pieternel DijkstraPieternel Dijkstra: “Sinds 2001 ben ik actief als zelfstandig gevestigd sociaal psycholoog. In mijn carrière tot nu toe heb ik gewerkt voor vele organisaties en in vele rollen. Ik ben nieuwsgierig van aard en creatief. Ik ben voortdurend bezig om mijn inzichten in de psyche van mensen aan te scherpen en in te zetten om het functioneren van mensen te verbeteren. Ik doe dit vanuit verschillende rollen:

  • Als onderzoeker: Als onderzoeker doe ik, in samenwerking met verschillende universiteiten, onderzoek naar sociale relaties en mogelijke problemen daarin, alsmede naar motivatie voor werk en school. Dit heeft geleid tot meer dan 60 internationale wetenschappelijke publicaties waarmee ik hoop bij te dragen aan nieuwe inzichten in het functioneren van mensen, stellen en gezinnen. Voor meer informatie zie: www.pieterneldijkstra.nl
  • Als auteur: Als auteur heb ik meer dan 20 boeken geschreven voor professionals en studenten, en vele artikelen voor vaktijdschriften en populaire tijdschriften. Deze geven niet alleen inzicht in hoe mensen functioneren, maar ook wat je daar, als professional of als mens, mee kan om je eigen en andermans functioneren te verbeteren.
  • Als coach en therapeut: Als coach en therapeut begeleid ik individuele clienten en stellen bij de problemen en uitdagingen die ze ervaren. Ik maak daarbij gebruik van o.a. Acceptance and Commitment Therapy, Integrative Behavioral Couple Therapy en de Ecp-methodiek voor e-coaching. Ik ondersteun mensen met face to face gesprekken maar ook met e-coaching, en werk daarbij actief samen met andere professional. Voor meer informatie zie: www.psycholooggroningenstad.nl
  • Als trainer en kerndocent. Ik geef les en train diverse groepen, waaronder andere psychologen en groepen managers en bestuurders. Anno 2023 verzorg ik bijvoorbeeld de basisopleiding IBCT en de basisopleiding ACT voor psychosociaal hulpverleners.”