IBCT relatietherapie is in het nieuws!

26 nov 2020

IBCT relatietherapie is in het nieuws!

De Linda noemt IBCT ‘Relatietherapie 2.0’! Vernieuwend dus! Je kan de tekst lezen op:  https://www.linda.nl/lief-en-leed/relatietherapie-2-0-zo-werkt-de-nieuwe-integrated-behavioral-couple-therapy/

In Psyche & Brein wordt onder andere de volgende vraag gesteld: ‘Het is vaak al lastig om jezelf helemaal te accepteren. Hoe krijg je mensen zover dat ze hun partner accepteren?’

Pieternel Dijkstra van de IBT-Academie en zelf IBCT relatietherapeut antwoordt hierop: ‘Wederzijdse acceptatie ontstaat als mensen vanuit zachte emoties als angst, onzekerheid en spijt met elkaar leren praten. Dat proces noemen we empathische aansluiting. Het zorgt voor verbinding en onderling begrip, terwijl het tonen van boosheid en minachting juist leidt tot het uitvergroten van onderlinge verschillen. Stel, geld is een gevoelig punt. Zij geeft het graag uit, hij wil sparen. Als de vrouw dan thuiskomt met een impulsieve grote aankoop, zal de man geneigd zijn om boos uit te vallen. Ik vraag hem dan naar het gevoel onder die boosheid. Misschien voelt de man zich eenzaam omdat hij het gevoel heeft in zijn eentje verantwoordelijk te zijn voor de financiën. Als hij dat laat zien, zal zijn partner meer begrip voor hem kunnen opbrengen. In de ideale wereld leren partners hun verschillen niet alleen te accepteren, maar gaan ze die zelfs als waardevol beschouwen. De een wordt wat losser, de ander neemt wat meer verantwoordelijkheid’.

En op cognitief niveau?

‘Op cognitief niveau creëer je acceptatie door partners vanaf een afstandje naar hun ruzies te laten kijken. Dat proces noemen we gezamenlijke onthechting. Partners gaan dan ontdekken dat ze in een destructief communicatiepatroon met elkaar zitten dat losstaat van wie ze zijn. ‘Oh, mijn partner is geen klootzak, wij communiceren alleen niet zo handig met elkaar.’ Ook krijgen ze meer oog voor elkaars gevoeligheden. ‘Mijn vrouw vat dingen snel als kritiek op, maar dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat ze vroeger veel is gepest. Dus: bij emotionele aansluiting duik je in de emoties, terwijl gezamenlijke onthechting zorgt voor een rationelere kijk. Partners kunnen dan, eindelijk, kalm praten over de onderwerpen die hen zo verdelen.’ Lees de hele tekst op: https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/bijna-ieder-verschil-tussen-partners-te-overbruggen