Masterclass Seksualiteit in relatietherapie

Seksualiteit is voor de meeste stellen een belangrijk onderdeel van hun relatie. Het geeft ontspanning, plezier en emotionele verbinding. Het seksleven van partners is echter gevoelig voor stress en problemen in andere gebieden van de relatie. Ervaren partners veel stress op bijvoorbeeld het gebied van geld, werk, of de kinderen dan werkt dat vaak in negatieve zin door in de seksuele relatie. Partners hebben minder of geen zin meer om met elkaar te vrijen. Neemt de relatiestress af dan knapt het seksleven vaak ook wel weer op. Maar dat is niet altijd het geval: het seksleven van partners herstelt zich niet altijd (vanzelf). Daarnaast kan ook het seksleven zelf het probleem vormen en zorgen voor relatiestress. Bijvoorbeeld omdat partners van elkaar verschillen in seksuele behoeften en wensen.

In deze tweedaagse Masterclass Seksualiteit in relatietherapie krijg je kennis en handvatten voor het begeleiden van stellen waarbij seksualiteit een belangrijk probleemgebied vormt. Inzichten uit de seksuologie worden gecombineerd met technieken uit de relatietherapie om te komen tot een effectieve, evidence-based aanpak.

Leerdoelen: Na afloop van deze Masterclass kan je:

 1. zowel schriftelijk als mondeling de seksuele tevredenheid en het seksueel functioneren van partners in kaart brengen;
 2. stellen helpen elkaar beter te begrijpen op seksueel gebied middels psycho-educatie en het communiceren van zachte emoties.
 3. stellen helpen om, middels gezamenlijke onthechting, negatieve interactiepatronen inzake seks om te buigen.
 4. stellen helpen om op eerlijke en respectvolle wijze te communiceren over verschillen in seksuele wensen, grenzen en behoeften;
 5. stellen helpen zoeken naar compromissen op seksueel gebied;
 6. stellen helpen hun seksleven nieuw leven in te blazen.
 7. reflecteren op de uitdagingen die een seksueel open relatie met zich meebrengt.

Trainer: Deze tweedaagse masterclass wordt gegeven door dr. Pieternel Dijkstra en collega’s.

Lokatie en data: Deze Masterclass wordt op 2 manieren aangeboden: via Zoom en op lokatie, De eerstvolgende Masterclass:

 • via Zoom vindt plaats op 19 mei en 16 juni 2022. Je kan je hiervoor opgeven door een mail te sturen naar info@ibt-academie.nl of door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. 
 • op lokatie vindt plaats op  30 maart en 13 april 2022. De Masterclass wordt gegeven in het gebouw van de Stresswise Academy in Hilversum. Je kan je hiervoor opgeven door een mail te sturen naar info@ibt-academie.nl, door contact op te nemen met de Stresswise Academy via info@stresswise-academy.nl of door het formulier onderaan deze pagina in te vullen.

Deze Masterclass is geaccrediteerd door het NVRG en je kan er opleidingspunten voor krijgen van het NVPA en de NFG. 

Deze Masterclass kan ook in-company worden verzorgd. Accreditatie voor een beroepsvereniging kan dan op maat worden aangevraagd.

Kosten: de kosten voor deelname zijn 590 euro per persoon.

 

Duur

(9:30 tot 16:30). Op de eerste opleidingsdag vorm je daarnaast, met een aantal andere cursisten, een intervisiegroepje, waarmee je tussen lesdag 1 en 2 samenkomt zonder docent. De inzichten die je daarin opdoet, worden op de tweede opleidingsdag nabesproken. Als cursist ben je zelf verantwoordelijk voor de organisatie van deze intervisiebijeenkomst. 

Doel

Naast plenaire uitleg wordt er gewerkt met werkvormen zoals casuïstiekbespreking, rollenspelen en reflectie op in te zetten tools en technieken.  

We werken in de Masterclass aan de volgende leerdoelen. Na de Masterclass kan je:

 1. zowel schriftelijk als mondeling de seksuele tevredenheid en het seksueel functioneren van partners in kaart brengen;
 2. stellen helpen elkaar beter te begrijpen op seksueel gebied middels psycho-educatie en het communiceren van zachte emoties.
 3. stellen helpen om, middels gezamenlijke onthechting, negatieve interactiepatronen inzake seks om te buigen.
 4. stellen helpen om op eerlijke en respectvolle wijze te communiceren over verschillen in seksuele wensen, grenzen en behoeften;
 5. stellen helpen zoeken naar compromissen op seksueel gebied;
 6. stellen helpen hun seksleven nieuw leven in te blazen.
 7. reflecteren op de uitdagingen die een seksueel open relatie met zich meebrengt.

 

Doelgroep

psychologische, pedagogische of maatschappelijke hulpverlening, coaching, of andere vorm van sociale dienstverlening. Ontbreekt deze achtergrond, dan zal een telefonische intake moeten uitwijzen of iemand geschikt is voor deelname aan de opleiding. Het niveau van de opleiding zelf is Post-HBO/WO. Er wordt vanuit gegaan dat je bekend bent met de basale gesprekstechnieken van de hulpverlener, en basisprincipes zoals de therapeutische relatie en beroepsethiek. Het helpt als je Engels kan lezen en/of verstaan.

Studiebelasting

pauzes) verdeeld over 2 dagen. Daarnaast woon je, tussen lesdag 1 en lesdag 2, een intervisie bijeenkomst bij die circa 2 uur duurt. Naast deze (contact)uren wordt uitgegaan van zo’n 4 uur zelfstudie. Deze bestaat uit het bestuderen van de verplichte literatuur. De volledige omvang van de Masterclass bedraagt daarmee circa 28 uur.

Studiemateriaal

hebt betaald. De artikelen uit het Tijdschrift voor Seksuologie (zie hieronder) zijn gratis te downloaden via de website van dat tijdschrift.

De literatuur die wordt gebruikt is de volgende:

 • Dijkstra, P. (2021). Stimuleren van zachte emoties. Groningen: IBT-Academie.
 • Ter Kuile, M., Brauer, M., & Laan, E. (2009). De Female Sexual Function Index (FSFI) en de Female Sexual Distress Scale (FSDS): psychometrische eigenschappen in een Nederlandse populatie. Tijdschrift voor Seksuologie, 33, 207-222.
 • Henckens, J.M.J., & Everaerd, W.T.A.M. (2020). Seks is emotie. Tijdschrift voor Seksuologie, 44, 79-83.

Manier van werken

– We zijn aardig tegen elkaar en behandelen elkaar met respect.
– Kom op tijd. Komt er iets tussen dan laat je dat op tijd weten via email of app. Dit geldt ook voor eventuele pauzes tussendoor.
– Zorg er tijdens de bijeenkomsten voor dat je focus ook echt op de masterclass kan liggen. Zorg er dus voor dat je niet onnodig wordt gestoord door telefoon of andere mensen. 
-Persoonlijke informatie, zoals gedeeld tijdens de masterclass, wordt met vertrouwelijkheid behandeld. 
– Huiswerk wordt voorbereid en serieus genomen. Komt er iets tussen dan laat je dat op tijd weten via email of app.
– Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald. 

Je insteek bij de training is professioneel: je zit er omdat je als professional wilt leren om stellen (nog beter) te helpen. Is je primaire doel om je eigen relatie te verbeteren, dan kan je beter in relatietherapie gaan.

Bewijs van deelname

bijeenkomst aanwezig bent geweest. Zo niet, dan heb je een vervangende opdracht gedaan die voldoende is uitgewerkt (naar oordeel van de docent). Verder dien je je actief en constructief te hebben opgesteld in de groep (ter beoordeling door de docent)

Kosten

toegang tot het online opleidingsportaal (voor de duur van de masterclass) en de verplichte literatuur. 

Data

Data worden in onderling overleg bepaald. Deze Masterclass is toegankelijk voor open inschrijvingen (zie onderaan deze pagina) als er nog plekken over zijn in een in-company Masterclass. 19 mei en 16 juni 2022 is de volgende in-company Masterclass via Zoom. Zodra er plekken over zijn in deze in-company Masterclass zal dat op deze website worden vermeld zodat je je alsnog kan inschrijven. 

Locatie

online via Zoom aangeboden. Zoom kan je gratis downloaden van internet. 

Enthousiast geworden?

Schrijf je dan hier in voor de Masterclass Seksualiteit in relatietherapie via Zoom:

Een bijeenkomst missen

Ben je door ziekte of een andere goede reden een bijeenkomst verhinderd dan wordt er een vervangende opdracht voorgesteld. De gemiste bijeenkomst kan niet worden ingehaald. Voor de accreditatie van beroepsverenigingen is 100% aanwezigheid echter een vereiste.

En dan?

De basisopleiding IBCT-relatietherapie is een stap in je verdere professionalisering. Je mag je na deze opleiding IBCT-therapeut noemen. Deze opleiding is echter geen vervanging voor een academische of erkende HBO opleiding.