Masterclass Jaloezie in relatietherapie

Mensen voelen vaak jaloezie als ze het idee hebben dat de relatie met hun geliefde bedreigd wordt door een ander. Alhoewel jaloezie een hele natuurlijke emotie is kan deze ook zorgen voor veel problemen. In deze Masterclass krijg je concrete, evidence-based handvatten aangereikt om individuele cliënten en stellen die worstelen met jaloezie te helpen.
Binnen partnerrelaties is jaloezie nooit ‘de schuld’ van een van beiden. Jaloezie wordt vaak, zonder dat partners dat doorhebben, binnen de relatie in stand gehouden of versterkt. Onder jaloezie kan bovendien oud zeer ten grondslag liggen of een dieper conflict tussen partners over de verhouding tussen autonomie en verbondenheid in de relatie. In relatietherapie kan de hulpverlener kan partners dan helpen ineffectieve communicatiepatronen rondom jaloezie te doorbreken, constructief te communiceren over de behoeften die ten grondslag liggen aan de jaloezie, oud zeer te verwerken en afspraken te maken over de grenzen van de relatie. In de Masterclass wordt ook gekeken naar de situatie waarin cliënten worstelen met jaloezie maar geen partner hebben of waarvan de partner niet mee wil. De hulpverlener kan een client dan helpen om jaloerse gevoelens beter te managen, de oorsprong van de jaloezie te ontdekken, te helen van oud zeer, en zelfredzamer te worden in relaties. 

In deze Masterclass hebben we het in principe niet over afgunst, de emotie die optreedt als mensen willen hebben wat een ander ook heeft. Jaloezie en afgunst hangen echter ook samen, bijvoorbeeld in de soort sociale vergelijkingen die aan de emoties ten grondslag liggen. Mocht daarvoor interesse zijn dan kan in deze dag ook aandacht aan het thema afgunst worden besteed. Ook hierin zijn verschillende vormen te onderscheiden en zijn handvatten te geven over hoe negatieve uitingen van afgunst om te buigen naar constructieve.

Leerdoelen: Na afloop van de Masterclass kan je:
1. analyseren van welke vorm van jaloezie clienten last hebben.
2. analyseren welke rol de partner speelt in de instandhouding van ongezonde jaloezie (accommodatie)
3. cliënten helpen om ineffectieve communicatiepatronen die gepaard gaan met jaloezie op te sporen en om te buigen
4. cliënten helpen omgaan met de (verschillen in) behoeften die ten grondslag liggen aan jaloezie.
5. cliënten helpen verwerken van oud zeer dat ten grondslag kan liggen aan jaloezie.
6. cliënten helpen afspraken te maken over de grenzen van de relatie
7. cliënten helpen reflecteren op de rol die ze innemen in hun relatie(s).
omgaan met de verschillen in behoeften die ten grondslag liggen aan jaloezie.
8. reflecteren op je eigen vaardigheden om cliënten die kampen met jaloezie te helpen.

Trainer: Pieternel is sociaal psycholoog, trainer, relatietherapeut en auteur. Ze schreef 2 boeken over jaloezie binnen partnerrelaties, promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar partnerrelaties en doet nog steeds wetenschappelijk onderzoek naar partnerrelaties. Ook behandelt ze individuele cliënten en stellen die kampen met problemen rondom jaloezie. Meer informatie over Pieternel vind je op www.pieterneldijkstra.nl en www.psycholooggroningenstad.nl

DeelnameDeze Masterclass wordt aangeboden via zoom op 3 juni 2022. De kosten voor deelname zijn 295 euro per persoon. Je kan je inschrijven door het sturen van een mail naar  info@ibt-academie.nl.