Basisopleiding IBFT gezinstherapie

 Op dit moment wordt het protocol voor IBFT opgeschreven en getoetst in de hulpverlening aan gezinnen. De resultaten worden verwerkt in het protocol van IBFT. Met dit aangescherpte protocol verzorgen wij, naar verwachting, vanaf het najaar 2021 de ‘Basisopleiding IBFT gezinstherapie’ voor open inschrijvingen. Mocht je op de hoogte gehouden willen worden van nieuwe ontwikkelingen rondom de basisopleiding en de data ervan stuur dan een mail naar info@ibt-academie.nl.

Op dit moment wordt de basisopleiding IBFT wel al in-company verzorgd. Dit gebeurt bijvoorbeeld SY-Jeugd GGZ. Incompany worden hier professionals in de jeugd-GGZ getraind en gecoacht in de principes en werkwijzen van IBFT. Dit gebeurt middels lessen, intervisie en supervisie, gedurende het najaar van 2020. Deze opleiding is door het SKJ geaccrediteerd (62.40 punten).

De docenten die dit traject verzorgen zijn Filippina van der Heide en Pieternel Dijkstra. Zij vullen elkaar mooi aan in termen van wijsheid en competenties. Hieronder vind je meer informatie over dit duo.

                                   Filippina van der Heide     Pieternel Dijkstra

Filippina van der Heide: “Ik ben mijn carrière begonnen als cum laude afgestudeerde verpleegkundige (1980) en ben me altijd blijven ontwikkelen. Ik heb diverse opleiding met goed gevolg afgerond. (Pedagogiek MO-A, Maatschappelijk Werk, Counselor, Mediaton, Hoger Management, GGZ-agoog, en diverse Vaktherapeutische opleidingen). Sinds de studie Psychologie Bachelor (2009) ben ik me meer gaan verdiepen in de wetenschap van gedrag en psychiatrie. Na het behalen van mijn Master Toegepaste Psychologie (2020) mag ik de titel Master of Science dragen. Door deze kennis lukt het me om wetenschappelijke onderzoeken te kunnen vertalen voor de mensen op de werkvloer. Kennis delen en ingewikkelde materie uit leggen, waardoor de kennis daadwerkelijk toegepast kan worden, inspireert mij omdat ik zie dat het voor anderen iets toevoegt aan hun kijk op of hun manier van werken. Daarnaast heb ik zorgorganisaties geholpen bij de opzet en uitvoering van een polikliniek GGZ en heb oudercursussen ontwikkelt en daar uitvoering aan gegeven. Nog altijd bied ik coaching aan zorgondernemers en geef op verzoek workshops,  trainingen en lezingen aan teams of organisaties en ben regelmatig gastdocent bij onderwijsinstellingen. Mijn passie ligt bij het helpen van mensen en mensen in hun eigen kracht zetten. Ondernemen zit in mijn genen en dit heeft geleidt tot het opzetten van een eigen zorginstelling. Sinds 2000 ben ik zorgondernemer in de JeugdGGZ. Als zorgondernemer ben ik voortdurend bezig met het ontwikkelen van passende zorg voor jeugdigen en hun gezinnen. Met mijn team (www.syzorgt.nl ) hebben we een aantal mooie interventies ontwikkeld. We zijn werkzaam in de provincies Friesland, Overijssel en Drenthe”.

Pieternel Dijkstra: “Sinds 2001 ben ik actief als zelfstandig gevestigd sociaal psycholoog. In mijn carrière tot nu toe heb ik gewerkt voor vele organisaties en in vele rollen. Ik ben nieuwsgierig van aard en creatief. Ik ben voortdurend bezig om mijn inzichten in de psyche van mensen aan te scherpen en in te zetten om het functioneren van mensen te verbeteren. Ik doe dit vanuit verschillende rollen:

  • Als onderzoeker: Als onderzoeker doe ik, in samenwerking met verschillende universiteiten, onderzoek naar sociale relaties en mogelijke problemen daarin, alsmede naar motivatie voor werk en school. Dit heeft geleid tot meer dan 60 internationale wetenschappelijke publicaties waarmee ik hoop bij te dragen aan nieuwe inzichten in het functioneren van mensen, stellen en gezinnen. Voor meer informatie zie: www.pieterneldijkstra.nl
  • Als auteur: Als auteur heb ik meer dan 20 boeken geschreven voor professionals en studenten, en vele artikelen voor vaktijdschriften en populaire tijdschriften. Deze geven niet alleen inzicht in hoe mensen functioneren, maar ook wat je daar, als professional of als mens, mee kan om je eigen en andermans functioneren te verbeteren.
  • Als coach en therapeut: Als coach en therapeut begeleid ik individuele clienten en stellen bij de problemen en uitdagingen die ze ervaren. Ik maak daarbij gebruik van o.a. Acceptance and Commitment Therapy, Integrative Behavioral Couple Therapy en de Ecp-methodiek voor e-coaching. Ik ondersteun mensen met face to face gesprekken maar ook met e-coaching, en werk daarbij actief samen met andere professional. Voor meer informatie zie: www.psycholooggroningenstad.nl
  • Als trainer en kerndocent. Ik geef les en train diverse groepen, waaronder andere psychologen en groepen managers en bestuurders. Anno 2020 verzorg ik bijvoorbeeld de basisopleiding IBCT en IBFT als ook de basisopleiding ACT voor psychosociaal hulpverleners. Daarnaast ben ik kerndocent van de leergang Psychologie in Organisaties bij AOG School of Management (gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen).”

Bekijk onze video

Video afspelen