IBCT relatietherapie: werkboek voor cliënten

Het ‘Werkboek IBCT relatietherapie: 44 oefeningen voor een betere relatie’ helpt stellen om thuis iets aan hun relatie te doen. Het werkboek dient ter ondersteuning  van relatietherapie en is gebaseerd op het gedachtengoed achter de Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT).  
In het werkboek komen de 5 belangrijke thema’s uit IBCT voorbij: acceptatie, tolerantie, de uitwisseling van positief gedrag, beter communiceren en problemen oplossen. Over elk thema krijgen clienten informatie, en bij elk thema worden oefeningen gegeven. Deze oefeningen kan een relatietherapeut inzetten tijdens de sessie met clienten en/of hij kan ze het stel  meegeven voor thuis. Veel oefeningen kunnen ook ingezet worden bij individuele clienten die problemen in hun relaties ervaren.

Toegevoegde waarde
Het werkboek bevat veel meer oefeningen dan het behandelprotocol voor de therapeut (‘IBCT relatietherapie: Behandelprotocol in 10 sessies’). Bovendien staan in het werkboek 11 unieke afbeeldingen die tijdens de sessies of thuis gebruikt kunnen worden als metaforen voor de communicatiepatronen waarin stellen gevangen kunnen zitten. Ook deze afbeeldingen staan niet in het behandelprotocol zelf. Kortom, voor zowel therapeuten als clienten heeft het werkboek echt toegevoegde waarde. In het werkboek kunnen clienten bovendien belangrijke inzichten die ze opdoen in de relatietherapie opschrijven. Dat maakt het makkelijk om later terug te kijken op wat de therapie hen heeft gebracht.

NB. Ook relatietherapeuten die niet volgens het gedachtengoed van IBCT werken kunnen veel hebben aan dit werkboek.

 

Gratis te downloaden

Een document met daarin een overzicht van alle oefeningen uit het werkboek en hoe je die als therapeut kan inzetten is hieronder gratis te downloaden.