IBCT relatietherapie: protocol voor therapeuten

IBCT wordt beschreven in het boek IBCT-relatietherapie: behandelprotocol in 10 sessies van psychologen Pieternel Dijkstra en Aerjen Tamminga. In het boek wordt een protocol voor 10 sessies relatietherapie beschreven waarin therapeut met clienten 5 thema’s doorloopt (zie tabel hiernaast). Het boek bevat per sessie een duidelijke uitleg, te nemen stappen, en huiswerkopdrachten.

Overzicht van de sessies van het IBCT-protocol

Sessie Thema
1 en 2 Acceptatie
3 en 4 Tolerantie
5 en 6 Uitwisseling van positief gedrag
7 en 8 Verbeteren van de communicatie
9 en 10 Problemen oplossen

Sessie 1 tot en met 4 zijn gericht op het accepteren en tolereren van onderlinge verschillen en het beter omgaan daarmee.
Sessie 5 tot en met 10 helpen de relatie in positieve zin te veranderen.

Bestel het boek hieronder door op ”Bestel nu” te klikken.

Aerjen Tamminga vertelt in dit filmpje kort iets over het boek: 

Link naar filmpje

 

 

Gratis te downloaden

Een document met daarin de bijlagen bij het boek, met daarin verschillende stappenplannen, oefenformulieren en opdrachten is hieronder gratis te downloaden. In dit document staan de volgende bijlagen:

Bijlage 1. Overzicht van de IBCT-sessies en hun onderdelen.
Bijlage 2: IBCT-test
Bijlage 3: Leidraad voor de gezamenlijke mondelinge intake
Bijlage 4: Vragenlijst Probleemgebieden
Bijlage 5. Tips voor meer begrip en acceptatie (sessie 1 en 2)
Bijlage 6: Tips voor meer tolerantie (sessie 3 en 4)
Bijlage 7: Vragenlijst Partnergedrag
Bijlage 8: Formulier voor het identificeren van onvervulde behoeftes en alternatieven
Bijlage 9: Formulier ‘Zelfzorg bij pijnlijke communicatie’
Bijlage 10: Problemen in de communicatie
Bijlage 11: Jezelf verwoorden met de XYZ-formule
Bijlage 12: Goed luisteren met de LSI-formule
Bijlage 13: Scoreformulier voor- en nadelen
Bijlage 14: Formulier voor een actieplan.
Bijlage 15: Evaluatieformulier voor het actieplan.
Bijlage 16: Voorkomen van terugval
Bijlage 17: Toekomstplan
Bijlage 18: Session rating scale for couples

Achtergronden van het boek

IBCT is ontwikkeld in de jaren 90 van de vorige eeuw, door de Amerikaanse psychologen Neil Jacobsen en Andrew Christensen. In 1998 schreven ze hierover het boek: 

“Acceptance and change in couple therapy: A
therapist’s guide to transforming relationships”.

In de jaren ’90 tot nu is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar IBCT en de effecten
ervan. IBCT is zelfs, wereldwijd, een van de best onderzochte vormen van relatietherapie. Deze onderzoeken tonen aan dat IBCT de relatietevredenheid verhoogt, relatieproblemen doet afnemen, en partners helpt om beter met elkaar te communiceren. De verbetering van de relatie gaat vaak nog jarenlang door, lang nadat IBCT-relatietherapie is beeindigd. In Nederland is IBCT nog niet zo bekend, alhoewel er in Nederland wel al mee wordt gewerkt. Dit kan komen doordat het werk van Christensen en Andersen nooit is vertaald in het Nederlands. Met het boek IBCT-relatietherapie: behandelprotocol in 10 sessies komt hier nu verandering in. Het Nederlandse boek is niet zomaar een vertaling van het Amerikaanse boek. Het is toegeschreven naar de Nederlandse situatie in de hulpverlening en samenleving van nu. Daarnaast is het Nederlandse protocol veel korter dan het Amerikaanse (geen 24 maar 10 sessies). Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ook verkorte versies van IBCT effectief zijn. Tussen de Nederlandse auteurs en Andrew Christensen is bovendien verschillende keren contact geweest om meningen en visies uit te wisselen. Dit heeft uitgemond in een voorwoord van Andrew Christensen in het Nederlandse boek.

Pieternel Dijkstra
Aerjen Tamminga