Masterclass Ombuigen van ‘enabling’

Naasten en familieleden, zoals partners of ouders, kunnen onbedoeld de psychische en leefstijlproblemen van een cliënt in stand houden. We noemen dit ook wel accommodatie of ‘enabling’. Hierdoor kan de begeleiding van de individuele cliënt vastlopen of weinig vooruitgang kennen. Bijvoorbeeld:

 • Een kind heeft angsten die door de overbescherming van een ouder in stand worden gehouden.
 • Ouders faciliteren, door financiële steun en hulp bij noodgevallen, de gokverslaving van hun volwassen zoon.
 • Een volwassen cliënt is door mantelzorg aan haar partner overbelast en depressief, maar de partner wil van niemand anders hulp.
 • Een volwassen cliënt wil, om medische redenen, afvallen of stoppen met roken, maar wordt daarin actief of passief tegengewerkt door het thuisfront.

Om het probleem van de cliënt werkelijk aan te pakken moet ook degene die accommodeert bij de begeleiding betrokken worden, dus de partner, ouder of andere betrokkene. Naast individuele sessies met de client, zijn er dan gezamenlijke sessies nodig met cliënt en naaste betrokkene(n).

Voor wie?

Deze Masterclass is bedoeld voor HBO en WO opgeleid hulpverleners die er tegen aanlopen dat de begeleiding van een individuele client wordt ondermijnd, vertraagd of niet van de grond komt door het gedrag van naasten. Ze willen weten wat ze hieraan kunnen doen.

 

Leerdoelen

In deze eendaagse Masterclass leer je met technieken uit de derde generatie cognitieve gedragstherapie accommodatie door een naaste op respectvolle manier bijsturen richting constructief gedrag, in alle openheid en in samenwerking met de client. Meer specifiek leer je om:

 • patronen van accommodatie in kaart te brengen
 • client en diens naaste te helpen inzien hoe ze samen het probleem van de client in stand houden
 • samen met client en diens naaste te zoeken naar gedragsalternatieven waardoor de naaste op zijn minst stopt met accommoderen (en waar mogelijk een therapie-ondersteunende rol aanneemt) en die op een gezondere manier invulling geven aan de onderlinge relatie tussen client en naaste.
 • zowel client als dienst naaste te motiveren om ander gedrag te vertonen
 • technieken in te zetten die client en naaste helpen het psychisch ongemak dat gepaard gaat met gedragsverandering beter te verdragen.

Trainers

Trainer is dr. Pieternel Dijkstra en/of Aerjen Tamminga

 

Literatuur

Deelnemers aan de Masterclass krijgen van te voren handouts toegestuurd met tools en technieken die zij, na de Masterclass, meteen in kunnen zetten in hun begeleiding. Ook kijken deelnemers, vooraf aan de Masterclass, naar een webinar en demonstratievideo’s over accommodatie.

Kosten

De kosten voor deelname zijn:

 • voor de opleiding via zoom 295 euro per persoon
 • voor de opleiding op locatie 395 euro per persoon.

Locatie en data

Deze Masterclass wordt op 2 manieren aangeboden: via Zoom en op locatie, De eerstvolgende Masterclass:

 • via Zoom zal plaatsvinden in 2024. De data voor deze Masterclass worden nog bekend gemaakt. Je kan je hiervoor opgeven door een mail te sturen naar info@ibt-academie.nl
 • op locatie. De lokatie en data hiervoor worden nog bekend gemaakt. Je kan je hiervoor opgeven door een mail te sturen naar info@ibt-academie.nl

 

Deze Masterclass kan ook in-company worden verzorgd. Accreditatie voor een beroepsvereniging kan dan op maat worden aangevraagd.