Accreditaties

De basisopleiding IBCT relatietherapie (via Zoom) is inmiddels geaccrediteerd:

  • als nascholing (24 PE-punten) door de VGCt.
  • door Registerplein (73 PE-punten).
  • door de FGzPt (24 PE-punten)
  • door de NVRG (23 PE-punten)
  • door het NIP eerstelijnspsychologie (36 punten)
  • door de SKB (SBU 82,5; EC 2,9)

Ook kan de opleiding worden ingebracht als scholingsactiviteit bij bijvoorbeeld NFG en komt deze in aanmerking voor punten van het NVPA. 

De Masterclass Seksualiteit in relatietherapie:

  • is geaccrediteerd door de NVRG (en daarmee samenhangend NVPA)
  • kan ingebracht worden als scholingsactiviteit bij het NFG.