Accreditaties

De basisopleiding IBCT relatietherapie via Zoom is inmiddels geaccrediteerd:

  • als nascholing (24 PE-punten) door de VGCt.
  • door Registerplein (73 PE-punten).
  • door de FGzPt (24 PE-punten)
  • door de NVRG (23 PE-punten)
  • door het NIP eerstelijnspsychologie (36 punten)

Ook kan de opleiding worden ingebracht als scholingsactiviteit bij bijvoorbeeld NFG en ABvC.