IBT-Academie

De IBT-Academie verzorgt kortdurende opleidingen relatie- en gezinstherapie en masterclasses voor hulpverleners die werken met stellen en/of gezinnen. Onze opleidingen en masterclasses zijn gebaseerd op het gedachtengoed van de tweede en derde generatie cognitieve gedragstherapie en hebben daarmee een stevig verankerde wetenschappelijke basis. Naast kennis en inzichten krijg je als hulpverlener een heleboel concrete, evidence-based handvatten aangereikt om partners en/of gezinnen te helpen bij hun problemen. Op dit moment verzorgen we de volgende opleidingen:

Naast deze twee opleidingen bieden we momenteel een drietal masterclasses aan:

  • De tweedaagse Masterclass ‘Seksualiteit in relatietherapie’. In deze tweedaagse Masterclass leer je stellen begeleiden die, in hun relatie, kampen met seksuele problemen. Deze Masterclass is gebaseerd op inzichten uit de seksuologie en het gedachtengoed van de tweede en derde generatie cognitieve gedragstherapie (CGT). 
  • De eendaagse Masterclass ‘Overspel in (relatie)therapie’. Op deze dag leer je welke technieken je kan inzetten om stellen te helpen die problemen ervaren door overspel van een of beide partners. Veel van deze technieken zijn ook bruikbaar in de begeleiding van individuele cliënten die kampen met overspel van hun ex.
  • De eendaagse Masterclass ‘Jaloezie in (relatie)therapie’. Op deze dag leer je welke technieken je kan inzetten om individuen en stellen te helpen die last hebben van hun eigen en/of hun partner’s jaloezie. 

Meer informatie over de masterclasses vind je onder het kopje Opleidingen. Hieronder volgt meer informatie over de opleidingen IBCT relatietherapie en Gezinstherapie gebaseerd op de 2e en 3e generatie CGT.

Ons motto:

Accepteer wat je niet kan veranderen en steek je energie in die zaken die zich wél in positieve zin laten veranderen

 

 

Accepteren dán veranderen

Veel problemen in partnerrelaties en gezinnen komen voort uit verschillen tussen mensen die zich slecht laten veranderen. Denk aan verschillen in voorkeuren, persoonlijkheid en diepgaande overtuigingen. In onze therapieën helpt de therapeut stellen en gezinnen daarom om elkaar eerst beter te leren begrijpen en onderlinge verschillen, waar mogelijk, te accepteren. Daarna wordt gekeken naar wat stellen en gezinnen wél kunnen en willen veranderen aan hun situatie, relatie of gezinsleven, en wordt hieraan gewerkt. Dus, eerst acceptatie, dan verandering. Pas als je uit de strijd met elkaar stapt, kan je problemen samen effectief gaan aanpakken. Deze combinatie van acceptatie en verandering is uniek aan en kenmerkend voor onze therapieën. 

Voor wie?

Onze opleidingen zijn bedoeld voor alle HBO en WO-opgeleide hulpverleners die op zoek zijn naar evidence-based handvatten voor relatietherapie en/of gezinstherapie. Onze opleidingen worden ondersteund door online materialen en een uniek boekenpakket. De opleidingen worden online via Zoom of op locatie gegeven. In kleine groepen (12 – 24 deelnemers) krijg je les van de beste, zeer ervaren opleiders. Plenaire informatie wordt afgewisseld met het werken in groepen van 4 a 5 deelnemers waarin je oefent met nieuwe vaardigheden. Na de opleiding ben je toegerust om aan de slag te gaan met de hulpverlening aan stellen en/of gezinnen. Voor bedrijven en instellingen kan de IBT-Academie opleidingstrajecten op maat verzorgen.

NB. De IBT-Academie is als instelling geregistreerd bij het CRKBO. Dit betekent dat het cursusgeld vrijgesteld is van btw, wel zo prettig!

Redenen om een opleiding te volgen

Er zijn er veel meer vormen van relatie- en gezinstherapie. Waarom zou je je, als hulpverlener, een opleiding van de IBT-Academie volgen? Hieronder een aantal hele goede redenen.

Stevige wetenschappelijke basis

Deze onderzoeken laten zien dat IBCT relatietherapie de relatietevredenheid verhoogt, relatieproblemen doet afnemen en partners helpt om beter met elkaar te communiceren. Ook na afloop van de therapie – zelfs tot jaren later – verbetert de tevredenheid met de relatie nog. Ook onze opleiding Gezinstherapie gebaseerd op de tweede en derde generatie CGT is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en maakt gebruik van evidence-based technieken. 

Sluit uitstekend aan bij Nederlandse visie

cognitieve gedragstherapie. Dit maakt het veel therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg relatief gemakkelijk om zich de visie en aanpak van de opleidingen van de IBT-Academie eigen te maken. Dit in tegenstelling tot sommige andere vormen van relatie- en gezinstherapie. De meeste hulpverleners zijn immers al bekend met (elementen van) de tweede en derde generatie cognitieve gedragstherapie.

Heldere leidraad

stel of gezin doorlopen van een aantal thema’s. Bij IBCT relatietherapie is het boek ‘IBCT-relatietherapie: Behandelprotocol in tien sessies’ geschreven met daarin een duidelijke leidraad, praktische (huiswerk) oefeningen en werkvormen bevat waarmee de vijf thema’s worden behandeld en doorlopen. Voor clienten is er een werkboek ontwikkeld voor IBCT relatietherapie. In de opleiding Gezinstherapie gebaseerd op de tweede en derde generatie cognitieve gedragstherapie worden vier thema’s behandeld.

Sessies en huiswerk

moet worden. Oefening baart kunst, en nieuwe inzichten en vaardigheden zullen veel beter beblijven als mensen hier ook thuis mee aan de slag gaan. De therapeut reikt aan, stuurt bij, moedigt aan en coacht. Maar hij gaat niet aan partners  of gezinsleden trekken.

Relatief kortdurend traject

mee komen kan het zelfs zo zijn dat na sessie 4 of 6 van IBCT relatietherapie al zoveel vooruitgang is geboekt dat de grootste relatieproblemen zijn verholpen. De overige sessies kunnen dan versneld worden doorlopen, mocht dat wenselijk zijn. De relatief korte duur van de IBCT relatietherapie en Gezinstherapie gebaseerd op de tweede en derde generatie CGT maakt het traject voor zowel therapeuten als clienten overzichtelijk en het biedt clienten hoop op snelle verbetering. Bovendien is een kortdurend traject voor stellen en gezinnen beter betaalbaar.

Breed inzetbaar

meerdere van de thema’s per stel of gezin verschillen. IBCT relatietherapie en Gezinstherapie gebaseerd op de tweede en derde generatie CGT bieden echter flexibiliteit voor het aanbrengen van deze accenten, waardoor maatwerk geboden kan worden.

Kies je opleiding:

Basisopleiding IBCT relatietherapie

€995 excl. BTW

Basisopleiding Gezinstherapie gebaseerd op de tweede en derde generatie CGT

De basisopleiding Gezinstherapie gebaseerd op de tweede en derde generatie CGT kent vier opleidingsdagen met docent en een terugkomdag. De opleiding wordt in-company aangeboden en kan zowel online via Zoom als op locatie worden gegeven. De opleiding wordt gegeven door Dr. Pieternel Dijkstra en Msc Filippina van der Heide. Data, locatie en kosten worden in onderling overleg bepaald. Accreditatie voor een beroepsvereniging kan op maat

worden aangevraagd. Eerder is de opleiding al geaccrediteerd door het SKJ.